Oferta

Wirtualne Biuro Rachunkowe
Dlaczego?

Wygoda. Dokumenty „dostarczasz” do Wirtualnego Biura Rachunkowego w formie elektronicznej. Coraz więcej faktur otrzymujesz w formie elektronicznej, zbierasz je w jeden plik i przesyłasz jednym kliknięciem.
Oszczędność czasu. Wirtualne Biuro Rachunkowe jest dla Ciebie. Dokumenty dostarczysz w dowolnym czasie dla Ciebie a nie w określonych godzinach, nie wychodząc z domu i nie tracisz czasu w korkach, nawet w dni wolne od pracy i święta – ty decydujesz kiedy.
Pewność. Wysyłając dokumenty elektronicznie zawsze masz potwierdzenie wysyłki i tego co wysłałeś.


Komfort. Czujesz się komfortowo mogąc załatwić bezstresowo Swoje sprawy będąc w podróży, poza swoim miejscem pracy – dostęp do internetu masz praktycznie wszędzie.
Oszczędność
pieniędzy.
Nie płacisz za wysyłkę, nie płacisz za paliwo.

Wirtualne Biuro Rachunkowe
Usługi:

  • prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów oraz Ksiąg Handlowych
  • prowadzenia ewidencji przychodów i naliczania podatków
  • przygotowania rozliczeń podatku dochodowego i VAT
  • przygotowania rozliczeń z pracownikami
  • przygotowania raportów i naliczeń ZUS
  • prowadzenia ewidencji środków trwałych
  • reprezentowania klienta w urzędach
  • doradztwa w zakresie prowadzonej działalności
  • przygotowania przedsiębiorcy do kredyty
  • przygotowania wniosków kredytowych

Wirtualne Biuro Rachunkowe
Cennik:

Do 30 dokumentów PL , 20 faktur kosztowych i 10 sprzedaży150
Do 55 dokumentów PL , 40 faktur kosztowych i 15 sprzedaży250
Do 90 dokumentów PL , 60 faktur kosztowych i 30 sprzedaży395
Przedłużenie terminu na dostarczenie dokumentów do 10go następnego miesiąca50
Przedłużenie terminu na dostarczenie dokumentów do 15go następnego miesiąca80
Przygotowanie prognozy podatków do 15go następnego miesiąca30
Sporządzenie deklaracji VAT7, VAT7K, VAT-UE i inne30
Przygotowanie dokumentów do kontroli podatkowej / czynności sprawdzających100
Obsługa Kontroli podatkowej – opłata za każdą rozpoczętą godzinę150
Opłata za dokumenty papierowe50
Dodatkowa opłata za każdy dokument powyżej limitu5
Opłata za fakturę walutową10
Obsługa płac – naliczenie wypłaty za 1 pracownika35
Obsługa zlecenia – naliczenie wynagrodzenia za 1 zleceniobiorcę35
Przygotowanie umowy zlecenia10
Korekta listy płac i innych naliczeń wynagrodzeń ( za każdą osobę )30
Rozliczenie podatku wspólnika spółki35
Rozliczenie składki ZUS osoby prowadzącej działalność30
Rozliczenie składki ZUS osoby współpracującej30
Korekta deklaracji podatkowej100
Sporządzenie deklaracji podatkowej100
Zgłaszanie oraz aktualizacja ZUS (1 osoba )30
Sprawozdanie GUS ( 1 strona )30
Rozliczenie przychodów z poza działalności100
Zestawienie dokumentacji do kredytu100
Zestawienie dokumentacji na życzenie klienta150
Przygotowanie DRA50
Przygotowanie PIT450
Sporządzenie rocznych deklaracji PIT4R, PIT11110
Wysłanie faktury papierowej10
Opłata za opóźnioną płatność za każde 14 dni10
Opłata za wezwanie do zapłaty 30 dni po terminie30
Opłata za wezwanie do zapłaty 30 dni po terminie100
Umówienie kuriera do odbioru dokumentów15
Protokół zdawczo – odbiorczy100